1985

เริ่มต้นก่อตั้งบริษัท

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด ได้เริ่มต้นก่อตั้งบริษัท ในปี พ.ศ. 2528 โดยเริ่มจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องมือวิจัย

Read Next

1997